05.03.2024

II. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi Başladı

Diyanet Akademisinin Kurulmasıyla birlikte ilk defa atanacak olan Aday Din görevlisi; Müezzin Kayyum, İmam Hatip, Kuran Kursu Öğreticileri ve Vaizler için 6 ay ile 3 yıl süreli meslek öncesi eğitimler düzenlenmektedir.

8 ay sürecek olan II. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim Programında Diyanet Akademisi Kayseri Dini yüksek İhtisas Merkezi’nde 24 Aday Din görevlisi İmam-Hatip eğitim alacak.

Bu Kapsamda Aday Din Görevlileri için Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi konferans salonunda 2. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim Açış programı düzenlendi. Program, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı.

Programda açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Temizkan konuşmalarında:

“Diyanet Akademisinin en önemli kazanımlarından biri hiç şüphesiz mesleğe kabul öncesi aday din görevlilerinin eğitimidir. Zira bu eğitim gelişen ve değişen günümüz şartları muvacehesinde nitelikli din hizmeti için zorunlu bir hal almıştır.

Ülkemizde ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde din eğitimi ve öğretiminde nicelik ve niteliksel gelişmeler toplumun standartları yüksek din hizmetlerine duyulan ihtiyaç, İslam dünyasında yaşanan gelişmeler din eğitimi ve hizmeti sunan personelin yetiştirilme sürecine yeniden eğilmeyi ve bu konuda yeni paradigmalar ortaya koymayı gerektirmiş, bu alanlarda görev yapacak personelin köklü, sistematik bir eğitiminden geçmesi zorunlu hale gelmiştir.

Hızlı değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı dijital çağda yeni bilgi, beceri ve ilim faaliyetlerini takip etmek, çalışanların yeniliklere ayak uydurmalarını sağlamak, onların beklentilerine cevap verecek şekilde yetiştirmek bir zorunluluktur.” Dedi.

Aday din görevlilerinin mesleki eğitimin hedefine de değinen Temizkan, sözlerine şöyle devam etti.

Mesleki bilgi donanımına sahip, bu bilgiyi görevinde etkin bir biçimde uygulayabilen meslek ahlakı ve yaşantısıyla örnek olan, toplumu din konusunda aydınlatan, kurum aidiyeti bilinci ve öz güveni yüksek, yeniliğe açık, iletişim ve sosyal katılım becerileri gelişmiş, kitle iletişim araçlarını etin bir şekilde kullanabilen din görevlileri yetiştirmektir.

Sekiz aylık eğitim süresince uygulanacak program, bir din görevlisinin sahada ihtiyaç duyduğu ve karşılaşacağı muhtemel sorunlar ve çözümler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program çerçevesinde başkanlığımızın bizlere emanet ettiği bu kardeşlerimizin en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İfadelerini kullandı.

Açan, “Diyanet Tarihinde Bir Devrimdir Diyanet Akademisi”

II. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim Açış Programına katılan ve bir konuşma gerçekleştiren 1. Hukuk Müşaviri Avukat Selami Açan konuşmalarında; “Diyanet İşleri başkanlığımızın kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçleri incelendiğinde Diyanet Akademisi tarihte dönüm noktası olarak kabul edilecek ve bundan sonraki süreçlerde Diyanet İşleri Başkanlığının geleceğinin şekillenmesinde önemli görevler icra edecek çok büyük değişikliktir. “Diyanet tarihinde bir devrimdir Diyanet Akademisi”. Diyanetin İşleri Başkanlığının geleceği açısından da ülkemizin ve milletimizin din hizmetlerinde en büyük desteği, katkıyı, beklentileri çıtayı en yükseğe çıkaracak bir eğitim sisteminin temellerini oluşturan bir yapıdır Diyanet Akademisi”.

“Diyanetin Tarihinde Çok Ciddi Hizmetlere Kaynaklık Edecek Bu Yapılanma.”

1. Hukuk Müşaviri Açan sözlerine şöyle devam etti: “Teşkilat yasasının 2010 yılında gerçekleşmesi ve hayata geçmesiyle birlikte başkanlığımızda ciddi bir sıçrama ciddi bir yapısal değişiklik meydana geldiği gibi 2004'lü yıllarda bu Akademi çalışmalarının 2022 yılında meyvesini verdiği, neticelendiği Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın çok güzide birbirini şeklinde yapılandırıldığı bu çalışmada emek sarf etmek bizlere de nasip oldu. “Diyanetin tarihinde çok ciddi hizmetlere kaynaklık edecek bu yapılanma”.

Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek, toplumun beklentilerini karşılayacak, eğitim seviyeleri ile yetiştikleri nitelikleri ile toplumun bütün ihtiyaçlarını gören gözeten görevlilerin yetiştirildiği, bir müessese ortay çıkacak.

Diyanet Akademisinde alacağımız yetiştireceğimiz görevlilerimiz meslek öncesinde bir eğitim süreci ile birlikte bunlar göreve başladıklarında kıraatleri düzgün, cemaatin önünde imamete geçtiklerinde okudukları Kur'an ile cemaatini tatmin eden cuma vakti geldiği zaman duvardaki asılı kutudan değil hemen köşede duran kürsüye çıkıp orada iki ayet iki hadisi bizi anlatacak bir görevli niteliğini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gerçekleştiğinde topluma hizmet eden, Vatanına milletine memleketine hizmet eden bu görevlilerin sayısı arttığında bu görevliler içinde bulunduğu toplumun fertlerine mahallenin sakinlerine, hastasına, gencine, ihtiyarına, kadınına, erkeğine her sınıftan toplumun bütün katmanlarına erişerek hizmet sunmaya başladığında işte o zaman toplum değişecek dini bilgiyi doğru kanaldan elde edecek dini bilgiyle mücehhez ve kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir seviyeye doğru gelişecek bunun sağlanması Diyanet Akademisinin temellerinin atılması ile doğrudan bağlantılı bir hadise ve sizler bu katkıyı sağlayarak inşallah amel defterinizi Kıyamette de huzuru ilahide de ilâ nihaye sevap hanelerinizi açık bırakmaya devam edeceksiniz”. Dedi.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Kayseri Dini yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Temizkan, Kayseri İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlileri, İlçe Müftüleri ve Kursiyerler katıldı.