17.01.2024

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

 

Dr. Ahmet TEMİZKAN

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

1977’de Bingöl Genç’te doğdu. Çorum’da başladığı ilkokul eğitimini Elazığ’da tamamladı. Ortaokul ve İmam-Hatip lisesini Bingöl’de bitirdi. 1990’da Genç’te başladığı Medrese eğitimini 1998 yılında Konya’da tamamlayarak icazetname aldı.15.01. 2001’de Nevşehir merkeze bağlı Güvercinlik Köyü’nde imam-hatip olarak göreve başladı.2006’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi ve aynı yıl bu Üniversitede başladığı “Kur’an’da Geçen Huld Kavramının Semantik Tahlili Bağlamında Cennet Ve Cehennemin Ebediliği Meselesi” adlı yüksek lisans çalışmasını 2009’da tamamladı.2006-2009 yılları arasında Kayseri İhtisas Merkez’inde ihtisas eğitimi aldı.2010-2013’te Rize Müftü Yusuf Karali İhtisas Merkezi’nde Eğitim Görevlisi olarak fıkıh, tefsir ve Arap dili alanlarında dersler verdi. Eylül 2013’te Kayseri İhtisas Merkezi’ne geçti.2023 yılına kadar bu merkezde eğitim görevlisi olarak çalıştı.2019’da Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku Anabilim Dalında “İmam Şâfiî’nin Usûl Anlayışında Şer’î Delillerin Teâruzu Ve Çözüm Yolları” başlıklı doktorasını tamamladı.15.01.2024 yılında Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne müdür olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

A. Çalışmaları

 1. Kur’an’da Geçen Huld Kavramının Semantik Tahlili Bağlamında Cennet Ve Cehennemin Ebediliği Meselesi”, (Yüksek Lisans/, Kahramanmaraş 2009)

 2. İmam Şâfiî’nin Usûl Anlayışında Şer’î Delillerin Teâruzu Ve Çözüm Yolları”,(Doktora, Diyarbakır 2019)

 3. "Nazmü’l-fünûn", Yemlihazade Kâmil Mustafa”, (Prof. Dr. Akif Özdoğan İle Birlikte Yapılmış Çeviri), Ukde Yay. , Kahramanmaraş 2011.

 4. "İslami İlimler Eğitiminde Ahlak ve Metodoloji " Salih Ekinci, çev. Dr. Ahmet Temizkan, Nida Yayınları, İstanbul 2021.

 5. Eğitim Metodu ve Programı Açısından Dini Yüksek İhtisas Merkezleri İle Medreselerin Karşılaştırılması”, (Eğitim Görevlileri Çalıştayında Sunulmuş Tebliğ. Yayına hazır), Antalya 2015.

 6. "İmâm Şâfiî’de Şer’î Delillerin Teâruzu ve Çözüm Yolları",(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 33 (Haziran 2019): 97-125) https://doi.org/10.35209/ksuifd.558259.

 7. "İmâm Şâfiî'de Beyân Teorisi", (Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı 16 - Aralık 2020/2).

 8. Topraksız Tarımda Öşür var mı?” (Din İşleri Yüksek Kurulu’nun düzenlediği Öşür Çalıştayında Sunulmuş Tebliğ). Öşür Çalıştayı Kitabı İçinde.

 9. "تقويم القواعد الفقهية الكلية في أول المجلة من نواح مختلفة ". el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye 4 / 1 (Haziran 2022): 84-111. (Diyanet Arapça İlmi Dergide Yayınlanmış Makale)

 10. Bitlis Ulemasından Said Nursi’nin Düşüncesinde Makāsıdü’ş-şerîa’nın Yeri.Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Bitlis ve Yöresi Manevi Mimarları Sempozyumu”’nda sunulmuş tebliğ.

 11. Modern Dönemde İmam Şafii’nin Sünnet Anlayışına Yöneltilen Eleştiriler”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 10-11 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen “I. GİİAS Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı “Sünnet Algısı” Sempozyumu’nda sunulmuş tebliğ

 12. İslam Hukukuna Göre Trafik Kazalarında Değer ve Kazanç Kaybı” (Yayına hazır Makale).

 13. "Fıkıh Usûlünün Katiliği-Zanniliği Bağlamında Usulde İttifak ve ihtilafın imkân ve sınırları " (Doçentlik için devam eden kitap çalışması).

 14. رياض الراغبين , Mehmet Cüneyt Kavşut, 3. Baskı, Editör: Dr. Ahmet Temizkan, Ravza Yayınları, 2024 İstanbul.

 15. Mufassal Şafii İlmihali”, Mehmet Temizkan, Editör: Dr. Ahmet Temizkan(Yayına hazır).

B. Katıldığı İlmi toplantılar ve Gerçekleştirdiği ilmi Faaliyetler

 1. Güncel Dini Meseleleri İstişare Toplantısı- III; "Bankacılık, Faiz, Borsa vb. Ticari Meseleler", Afyonkarahisar 2010.(Raportör)

 2. Güncel Dini Meseleleri İstişare Toplantısı- IV;"Günümüzde Helal Gıda", Afyonkarahisar 2011. (Raportör)

 3. Güncel Dini Meseleleri İstişare Toplantısı- V; "İbadetler ve Aile Hayatıyla İlgili Bazı Meseleler" Afyonkarahisar 2012. (Katılımcı)

 4. Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Bir dönem “Arapça/ Yazılı Anlatım” ders verdi.