12.01.2016

.

 

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET AKADEMİ BAŞKANLIĞI


 

KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ

2022

 

 

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Hizmet içi Eğitimlerin icrasını gerçekleştirir. Dini Yüksek İhtisas Merkezleri yurt çapında 12 İlimizde faaliyet göstermektedir. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde İhtisas, Hüsn- i Tilavet, Tashih – i Huruf ve 4/B Personele Yönelik Hazırlayıcı eğitimler verilmektedir.

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi 2002 yılında kurulmuştur. Eski Hizmet binasında 2002 – 2016 yılları arasında hizmete devam etmiş 2016 yılı Haziran ayı itibari ile yeni yerleşkesinde hizmete devam etmektedir.

Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde tüm eğitimler; Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Akademi Başkanlığı ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenir. Her programda o programa müstakil belli bir müfredat esas alınarak eğitimler icra edilir.

Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde Düzenlenen Kurslar İhtisas Eğitimi :

Üç (3) yıl sürelidir. Arapça Hazırlık üç (3) dönem, Temel İslami İlimler sekiz (8) Dönem olmak üzere üçer aylık dönemler halinde eğitimler verilmekte her dönemin sonunda dönemsonu sınavları gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınav sonuçlarına göre 2 dersten başarısız olan kursiyerin kursla ilişiği kesilmekte, tek dersten başarısız olan kursiyer için telafi sınavı yapılmaktadır. Tüm dersler ortalaması 70 puan, her ders için geçme notu 60 puan (Kuran – ı Kerim 70 puan)esasına göre dönemsonu sınavları hesaplanmaktadır. Yukarıda arz edilen hususlar Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği ilgili maddeleri mucibince uygulanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan tüm personel İlahiyat Lisans eğitimi sonrasında müracatı halinde İhtisas Kursiyeri Seçimi Yazılı sınavına tabii tutulur. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava alınırlar. Bu sınav süreçleri Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanlığınca yürütülür.

Ayrıca; soydaş ve dindaş ülkelerden gelen; eğitim – iaşe ve ibate masrafları Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılanan misafir İhtisas kursiyerleri de Merkezimizde İhtisas eğitimi almaktadır.

Hüsn – i Tilavet Kursu :

Diyanet İşleri Başkanlığımızda İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olarak görev yapmakta olan personelin sınavla alındığı 6 Ay süreli; Kuran - ı Kerim Tilavetinde telaffuz hatalarını gidermek, usulüne uygun kıraat gerçekleştirmek, Musıki bilgi ve icrasına sahip olmak ve Dini ilimler açısından görev ifasında gerekli bilgiyi etmek amacı ile düzenlenen bir eğitimdir.

Tashih – i Huruf Kursu:

Diyanet İşleri Başkanlığımızda Hafızlık eğitimi veren Kur’an Kurslarımızda Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapmakta olan personelin 4 Ay süreli; Kuran - ı Kerim Tilavetinde telaffuz hatalarını gidermek, usulüne uygun kıraat gerçekleştirmek Musıki bilgi ve icrasına sahip olmak ve Dini ilimler açısından görev ifasında gerekli bilgiyi etmek, Eğitimci formasyonuna sahip olmak amacı ile düzenlenen bir eğitimdir.

4/B Sözleşmeli Personel Mesleğe Hazırlık Eğitimi:

Diyanet İşleri Başkanlığımızda İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olarak göreve yeni başlayan personelin 1 Ay süreli; Göreve intibakını sağlama, Kuran - ı Kerim Tilavetinde telaffuz hatalarını giderme, usulune uygun kıraat gerçekleştirme, kurum aidiyet bilincini oluşturmak ve Dini ilimler açısından görev ifasında gerekli bilgiyi etmek amacı ile düzenlenen bir eğitimdir.

Tüm Kurslarımızda eğitim görmekte olan kursiyerlerimize yönelik mesleki ve kişisel gelişimlerini bir üst seviyeye ulaştırmak maksadıyla; üniversitelerimizin ilgili Bölümlerinden akademisyen, alanında Uzman ve tecrübeli Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personelden gerek ders icraları gerekse konferans seminer vb. araçlarla, verilen eğitimin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Personel Yerleşke Bilgileri Eğitim – İdari Personel:

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü ve Eğitim Görevlilerini ifade eder. Ayrıca Üniversitelerden davet edilen akademisyenleri ve alalında uzman – tecrübeli belli bir branşta temayüz etmiş Başkanlığımız personelini ifade eder. Ayrıca İdari ve Mali iş ve işlemleri yürütmek, ders programlarını hazırlamak ve diğer görevlerin icra ve koordinasyonunda yer almak üzere Şef ve Veri Hazırlama unvanlarında görev yapan personeli iafede eder.

Yemekhane:

Tüm kurslarda eğitim gören kursiyerlerin ve tüm personelin faydalanabildiği 250 kişi kapasiteli yemekhanemiz Devlet desteği ve personel katkısı ile hizmet etmektedir.

Yurt binası:

63 Kişilik kapasitesi olan ve tüm kursiyerlere barınma hizmeti veren yurt binamızda odalar tek kişilik ortak kullanım alanları ile eğitime uygun tasarlanmıştır.

Lojmanlar:

Eğitim Görevlileri ve İdari kadronun yanı sıra ağırlıklı İhtisas kursiyerlerinin faydalandığı 63 konutun bulunduğu Dini Yüksek İhtisas Merkezimize tahsisli lojmanlar yer almaktadır.

Yerleşke:

15903 Metre Karelik alana yerleşen Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi; 4 ayrı binadan müteşekkil olup, sırasıyla yurt binası, İdari ve eğitim binası, Eğitim Görevlisi Lojmanları, Kursiyer Lojmanlarından oluşmaktadır. Merkezimizde 10 derslik, 1 adet konferans salonu,(350 Kişi kapasiteli) 1 Seminer Salonu (30 Kişi kapasiteli) 1 kütüphane, 1 kafeterya, Eğitim Görevlisi odaları, İdari Personel odaları, 3 adet sınav salonu ve Mescid yer almaktadır.