12.01.2016

.

 

KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS  MERKEZİNİN KURULUŞ TARİHİ VE HİZMET BİRİMLERİ

04.03.2002 tarihinde İl Müftülüğüne bağlı olarak açılan Müdürlüğümüz, ilk önceleri kısa süreli  Hizmet İçi Eğitim Kursu düzenlenmekte iken, 07.10.2002 tarihinde uzun  süreli İhtisas Kursu vermeye başlamıştır.

Yaklaşık 2  yıl İl Müftülüğüne bağlı olarak  İhtisas Eğitimi veren Müdürlüğümüz,29Mart2004 tarihinde Başkanlığımızın 29.03.2004 tarihli ve 507 sayılı onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müstakil bir Müdürlük haline gelmiştir. Daha sonra 30.10.2013 tarih ve 3022 sayılı onayla Kayseri Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü olmuştur.

İhtisas kursu süresi; 9 ay hazırlık, 21 ay ihtisas ve 3 ayda Vaaz ve İrşat Hizmetleri olmak üzere toplam 33 aydır. Sınavla eleman seçilir. Sınava girebilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak, İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve askerliğini yapmış olmak şarttır.

İhtisas kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığının üst kademelerine (Müftü, Vaiz vb.) personel yetiştirmek, İslam Dinini temel kaynaklarından okuyup anlayabilecek ve çağımızın şartlarıyla buluşturup yorumlayabilecek,  aydın din adamlarının yetiştirilmesine matuf  Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Akait dersleri verilmektedir.

Kayseri Dini Yüksek ihtisas Merkezi 2005 yılında 51, 2006'da 39, 2007'de 20, 2008'de ise 33,2009  ‘da  38 ,2010’da  20,2011’de 17, 2012’de 18 , 2013’de 21,  2014’de 35, 2015’de mezun vermiştir. Bu kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev almaktadırlar.

2014 yılından itibaren;  Kıbrıs, Kazakistan ve Kırgızistan uyruklu kursiyerlere eğitim vermeye başlamıştır.

Hizmet içi Eğitim Kurslarının  süresi; kurs çeşidine göre  farklılık göstermektedir.

Tashihi Huruf Kursları Yatılı ve gündüzlü  eğitim  olmak üzere Başkanlığımızın hazırladığı program   dahilinde 6 ay süreyle   devam etmektedir.Ağırlıklı olarak Kur’an-ı Kerim , ilmihal,Musıki, ve hitabet dersleri işlenmektedir.