05.01.2014

Muhammed Halit KAYA

 

         18.06.1990 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Ortaöğretim sonrası 2004-2010 yıllarında İsmail Ağa Resmi Kuran Kursunda hafızlık ve İslami ilimler eğitimi aldı. 2011’de Şam Ebu’n-Nur Üniversitesinde altı aylık Arapça dil kursuna katıldı. Aynı yıl Ankara İlahiyat’tan (İlitam) mezun oldu. 15.07.2011’de İstanbul’un Fatih ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-hatip olarak göreve başladı. “Bedredd’in el-Aynî’nin el-Alemü’l-heyyib fî şerhi’l-kelimi’t-tayyib adlı eseri üzerine inceleme” isimli teziyle 2016’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hadis alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 2019’da İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden dönem birincisi olarak mezun oldu. Akabinde İstanbul’un K. Çekmece ilçesinde Vaiz olarak görev yaptı. 02.04.2021’de Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde (Hadis) Eğitim Görevlisi olarak başladığı görevini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesinde “Cüveynî’nin haber anlayışı” adlı doktora çalışmasına devam etmektedir.04.09.2023'de Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinden ayrılıp Diyanet Akademisi İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezine Eğitim görevlisi olarak tayin almıştır.muhammedhalitkaya@gmail.com