15.01.2014

Hüseyin Sırrı SUNAR

Doğum Yeri ve Tarihi Üsküdar 14.08 1983

İlköğretimi İstanbul’da okudum.

1996/ 2001, İsmail Ağa Resmi Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptım ve Arapça eğitimi aldım.

2001/2007,  Şam’da Fethu’l İslam Mahedi’nin altı yıllık eğitimini tamamladım.

2009/2012, Konya’da Dr. Nureddin Boyacılar’ın yanında hadis eğitimi programını tamamladım, icazet aldım.

2013,  Ankara İlahiyat (İlitam)ı tamamladım.

2015 Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Arap Dili Ve Belağatı’ndan Tezli Yüksek Lisansı tamamladım.

2013/2016 Erzurum Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde 14. Dönem İhtisas eğitimini tamamladım.

12/01/2018 tarihinde Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne Eğitim Görevlisi olarak atandım.

02/02/2021 tarihinde Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğündeki görevimden ayrıldım.

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezine Eğitim Görevlisi olarak atandım.

Atatürk Üni. İlahiyat Fak.  Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim dalında doktora eğitimine devam etmekteyim.

E-posta:hsirri@hotmail.com