02.03.2016

Dr. Mehmet TÜRKMEN

1940 yılında Kayseri'nin Hisarcık kasabasında doğdu. 1953 yılında hafızlığını tamamlayıp hafızlık icazetnamesini aldı. 1963'te Kayseri İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.

Konya, Antalya ve Kayseri İmam-Hatip Liselerinde görev yaptı. 1975 yılı şubat ayında Ankara İlahiyat Fakültesinde yapılan Yüksek İslam Enstitüleri Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeliği imtihanında başarı gösterip 21-02-1975 tarihinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeliğine atandı. Bu arada ibn-i Hacib'in "Şerhu'l-Kafiye" isimli eserinin edisyon-kritiği isimli doktora tezini tamamlayıp 1988 de doktor ünvanını aldı. 1997 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim görevliliğinden emekli oldu. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

    İlmi çalışmaları:

  • İbn-i Hacib'in Şerh'ul-Kafiye isimli eserinin edisyon-kritiği. (Doktora tezi)
  • İbn-i Hacib (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi sayı: 3, 1989.)
  • Hassan bin Sabit el-Ensari, E.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı:2, 1985.)
  • El-Berkuki (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 5, s. 514, 515.)
  • Buğyetü'l-Vaad fi tabakati'l-lügaviyyin ve'n-nuhat (TDV İslam Ans. C. 6, s. 362,363.)
  • İnbahü'r-Ruvat ala enbahi'n-nuhat (TDV İslam Ans. İlgili madde)
  • Temizlik (makale) Hisarcık Haber Gazetesi sayı: 1,1994.
  • Şefaat (makale) Hisarcık Haber Gazetesi 1994.