03.03.2016

Dr. Mustafa ÇUHADAR

     1938 yılında Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesinde doğdu. 1949'da aynı yerde ilkokulu bitirdi. İlkokuldan sonra iki yıl özel olarak Kayseri'de Arapça dersleri aldı. Bir yıl Mehmet Çorakçı'dan Sarf ve Nahiv dersleri okudu. İkinci yıl Kayseri Müftüsü H.Hüseyin Aksakal'dan İbn Hacib'in Kafiye adlı eserinin şerhi olan ve Molla Camii'nin Fevâid-i Ziyaiyye adlı eserini okudu. 1951'de İmam Hatip Okullarının açılışı ile Kayseri İmam Hatip Okuluna kaydolup 1958'de okulun ilk öğrencileri olarak mezun oldu.

     İmam Hatip Okuluna devam ederken dışarıdan özel dersler aldı. Camgözün Hacı Yusuf Eken Hoca Efendiden Belağat derslerinden Meâni, Beyan ve Bedii ilimleri ile ilgili Telhisin şerhi olan Meâni adlı kitabı, Nahivden Fevâid-i Ziyaiyye adlı eserini okudu. Kavgacızâde Osman Ustaoğlu'ndan Usûlü'l-Fıkıh ile ilgili hadimin Mecâmimu'l-Hakaik'ini ayrıca mantıktan İsagoji, Fünarî ve Şemsiyye'yi, aruz, adab ve vaziyye ile ilgili konuları okudu. Camii Kebirin imamlarından Ahmet Divrikli Hocadan Farsça Gramer, Attar'ın Pendnâmesi'n, ve ayrıca Tuhfe-i Vehbiyyi ve Mesneviden baştan bir kısmını okudu. Ayrıca muhtelif yerlerden değişik fıkıh kitablarını, Kudûrî ve Merâku'l-Felah gibi eserleri okudu.

     İmam Hatip sonrasında İstanbul'da Hsana Basri Çantay Hocadan Arapça Edebi Metinle, Farsçadan Sadi'nin Gülistan'ını ve Ramûzu'l-Ehâdisten bazı kısımlarını okudu. Ayrıca Celaleddin Öktem'den Arapça Edebi Metinlere devam etti.

    Yüksek İslam Enstitüsü açılmayınca askere gitti. 1960'da terhis oldu. Bu sırada lise fark imtihanlarını verdi. 1960'da Yüksek İslam Enstitüsüne 1961'de İstanbul Edebiyat Fakültesine kayıt oldu. 1964 yılında İslam Enstitüsünü 1965 yılında ise Edebiyat Fakültesinin Arap Fars Filolojisi ve Divan Edebiyatı Bölümlerinden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Beyoğlu Müftülüğüne bağlı Hasköy Kiremitçi Ahmet Camiinde görev yaptı. 25 Aralık 1965 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü tedrisata başladığı gün o da öğretmenliğe başladı. Stajyerliği kalkıncaya kadar Kayseri İHL Meslek derslerine ve kararname ile İslam Enstitüsü'nde Farsça derslerini okutmakla görevlendirildi.

     1967'de kadrosuyla Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyeliğine nakledildi. Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk üç yılında Farsça dersleri, ondan sonraki yıllarında ise Arap Dili ve Edebiyatı dersleri öğretim üyesi olarak devam etti. İmam Hatip Liselerinde ve Y.İ.E.'nün ilk yıllarında Müdür Yardımcılığı ve Müdür Başyardımcılığı ile bir yıla yakın zamanda da Müdür Vekilliği yaptı

      1970-71 Ders Y ılında Bağdat'a gitti. Bağdat Üniversitelerinde Arapça Tedris Usulü il ilgili bir çalışma ve rapor hazırladı. Y.İ.E. 1982'de Erciyes Üniversitesi'ne bağlı İlahiyat Fakültesine dönüşünce öğretim görevlisi olarak göreve devam etti. Bu arada doktorasını yaptı. 30 Ağustos 1997'de emekli oldu. Bir ders yılı da dışarıdan derslere girdi.

Evli, İbrahim Hakkı, Ömer ve Zehra adında üç çocuğu olup, büyük oğlu İbrahim Hakkı'yı 23 Nisan 1997'de elim bir trafik kazasında kaybetti. Bu vesileyle merhuma Allah'tan rahmet dileriz.

     Dr. MUSTAFA ÇUHADAR 19 haziran 2021 tarihinde 83 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur.Allah (cc) rahmet eylesin makamı cennet ,kabri nur olsun.