09.06.2023

Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi 1. Dönem Programı başladı

Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde aday din görevlisi eğitimi açış programı gerçekleştirildi. Program kapsamında 90 aday din görevlisi Kayseri’de eğitim alacak.

Kayseri Dini Yüksek ihtisas merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Diyanet işleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İlçe Müftüleri ve Eğitim Görevlileri Katıldı.

Programın açış konuşmalarını yapan Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan :

Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Aday Din Görevlileri ve Aday Kuran Kursu Öğreticileri Mesleki Eğitim 1. Dönem Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi olarak 90 Din Görevlisi Aday Eğitimini başlatmış bulunuyoruz. Yarım asırlık geçmişi olan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz, 2022 yılında Akademiye dönüştürülerek daha da kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz “Din Görevlisi Yetiştirmek” gibi önemli bir görevi ifa etme hedefine emin adımlarla yürümektedir”

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Kabdan sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek yeterlikte “Din Görevlisi Yetiştirmek” gibi önemli bir görevi ifa etme hedefine emin adımlarla yürümektedir”.  

Gün geçtikçe Başkanlığımızın hizmet alanları genişlemekte, toplumumuzun ve hizmet götürdüğümüz ülkelerin dini beklenti ve ihtiyaçları artmakta, bu oranda personel sayımız çoğalmakta ve personelimizin eğitim ihtiyaçları farklılaşmaktadır. 

Özellikle İslam coğrafyasında yaşanan ihtilaf ve tartışma hatta çatışmalar, sorumluluklarımızın bir kat daha arttığını göstermektedir. Kökü sağlam bir medeniyetin mensubu olarak, geçmişin müktesebatını gelecek nesillere aktaracak, bugünü ve geleceği inşa etmede rol alacak nesillerin yetişmesi, hiç şüphesiz nitelikli personelin azimli çalışmalarıyla gerçekleşecektir.

Halkımızın kendi varlık özüne olan sadakat ve bağlılığını canlı tutma konusunda, akademilerde yetişecek Din Görevlileri çok önemli bir misyon üstleneceklerdir.

Bundan dolayı küreselleşen dünya, din görevlileri olarak bizlere bazı ek sorumluluklar yüklemiş ve mesûliyet alanımızı daha da genişletmiştir. Bu ağır yükün altında ezilmemek ve Hz. Peygamberin üçüncü bin yıldaki temsilcileri olmak haysiyetini muhafaza etmek için; 

---Allah ve Rasülünün bizlere yüklediği lahûti nitelikli ulvî sorumluluk, İslâmi düşünüşümüzü, tebliğ ve irşat görevimizi temsil boyutuna getirmeyi gerektirmektedir. Zira Peygamberlerin 3 görevi vardır: TEBLİĞ TEBYİN TEMSİL

Tebliğ, sorumluluk bilinciyle

Tebyin, ilim ile

Temsil ise amel ve ihlas ile olur.

Bilmek mesûliyettir”.

Bilmek mesûliyettir. Ateşe atılacağını bile bile hakkı söyletir insana. Eğer gördüğünde münkeri, söylemezse hakkı, Peygamberimizin ifadesiyle dilsiz şeytan ilan edilir; hakkı bildiği halde söylemeyen, zulmü gördüğü halde nehyetmeyen, Hakk'a inandığını söylediği halde hakkı tutup kaldırmayan.

Onun için Akademide eğitim görerek Din Görevliliği mesuliyetini üstlenen hocalarımız, ümit ediyorum ki omuzlarına sadece bir memuriyetin sorumluluğunu değil, aynı zamanda Diclenin kıyısında kurdun telef edeceği kuzunun vebalini hisseden Hz. Ömer'in hassasiyetini de alan bir şuura sahip olacaklardır.

Hz. Peygamberin vefatı ile birlikte On'un nebevi sorumluluklarının tamamı varis edindiğini ilan ettiği alimlere yani nitelikli Din Görevlilerine intikal etmiştir. Toplumsal sapma ve bozulmanın Din Bilginlerinin dejenerasyonuyla doğru orantılı olduğunu ifade buyuran Hz. Peygamber, alimleri, toplumsal tezkiyenin ve ilahi rahmetin toplumda var oluşunun garantörü ilan etmiştir. 

Bu sebepledir ki, Diyanet Akademisinin misyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde sadece İmam ve Kuran Kursu Öğretici ünvanında meslek sahibi yetiştirmek değil;

Dinimizi sahih kaynaklardan öğrenip, Sosyal Bilimlerden de yararlanarak insanlığa sunan, İslam Dininin temel kaynaklarından hareketle İslam Kültür Mirasını anlayan ve anlamlandıran, hizmet alanını ülkemizle sınırlamayıp kendisini tüm insanlığın hizmetine adayan Din Gönüllüleri yetiştirmek olarak görülmelidir”.   

İl Müftüsü Yusuf Akkuş İse konuşmalarında şu ifadeleri kullandı :

“Bizim bu topluma Vefa borcumuz vardır camilerimizi Kur'an kurslarımızı bu toplum yaptırdı ve buraların idamesini de bu toplum sağladı Dolayısıyla bizim bu millete  bu insanlara, geçmişimize  vefa borcumuz var. Dolayısıyla bu ağır yükün altına girerken gerçekten çok teenniyle çok dikkatli girmek gerekiyor Bunu gözünüzü korkutmak için söylemiyorum çünkü Allah Teâla öyle buyuruyor: “Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi “.

Burada her şeyden önce din gönüllüsü din hizmeti sunacak dini hizmetçisiyim düşüncesi ile bugünden görevinizi son anına kadar böyle devam edin ve müstağni olun. işiniz zor mesuliyetiniz çok dağların taşların yüklenemediği bu vazifeyi üzerinize üzerimize aldık deruhte ettiniz.”

ilminizin âmili olun”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Dış ilişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir:

“bizler imam hatip lisesindeki eğitimimizle göreve başladık. eksiklerimizi tecrübe ederek gidermeye çalıştık çok zorluk çektik.  sizler burada sekiz aylık bir eğitim alacaksınız. aldığınız bu eğitim sizleri çok önemli yerlere taşıyacak ve önemli eksiklerinizi burada telafi edeceksiniz. burada tecrübe edeceksiniz

Aldığınız eğitimlerle yetinmeyin ilahiyat fakültelerinde mezun olmayan arkadaşlar bu fakültelerden mezun olsunlar . ilahiyat fakültesinden mezun olanlar mutlaka ihtisas eğitimi alsın kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Arapçanızı geliştirin yabancı dil öğrenin kendinizi geleceğe en iyi şekilde ilmen ve irfânen hazır hale getirin. “ilminizin âmili olun”. her halinizle örnek birer nefer olmanız gerekiyor”. dedi