06.09.2022

KAYSERİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİNDE 2022-2023 EĞİTİM YILI BAŞLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 2022-2023 eğitim yılı 21. Dönem ihtisas Kursu açış programı düzenlendi. ihtisas merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen program ihtisas kursiyeri Haşim Sırakaya’nın Kur’an- Kerim tilavetiyle başladı.

Açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan şunları söyledi:

Yurt içi ve yurt dışından toplam 114 ihtisas kursiyeri ile bu yıl eğitime başlıyoruz. Dini Yüksek İhtisas Merkezimizin öne çıkan bir özelliği de yurt dışından misafir kursiyerlerin ihtisas eğitimi görmüş olmalarıdır.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan gibi ülkelerden aramıza katılan 33 kursiyerimiz başta Devletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde Türkiye Diyanet Vakfının burslarıyla eğitimlerini sürdürmektedir.

Yarım asırlık geçmiş olan dini yüksek ihtisas merkezlerimiz toplumun dini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek yeterlilikte başkanlık personelini yetiştirmek gibi önemli bir görevi deruhte etmiş ve her zaman bu görevi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olmuştur. Gün geçtikçe başkanlığımızın hizmet alanları genişlemekte, toplumumuzun ve hizmet götürdüğümüz ülkelerin dini beklenti ve ihtiyaçları artmakta bu oranda personel sayımız çoğalmakta ve personelimizin eğitim ihtiyacı farklılaşmaktadır. Özellikle islam coğrafyasında yaşanan ihtilaf ve tartışma hatta çatışmalar sorumluluklarımızın bir kat daha arttığını gözler önüne sermektedir. Kökü sağlam bir medeniyetin mensubu olarak geçmişin müktesebatını gelecek nesillere aktaracak bugünü ve geleceği İnşa etmede rol alacak nesillerin yetişmesi hiç şüphesiz nitelikli personelin azimli çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir.”

Küreselleşen dünya geleneksel misyonumuza bazı ek sorumluluklar yüklemiş ve mesuliyet alanımız daha da genişletmiştir.

Kabdan sözlerine şöyle devam etti:

Halkımızın kendi varlık özüne olan bağlılığını canlı tutma konusunda burada yetişecek arkadaşlarımız çok önemli bir misyon üstlenecektir. Bundan dolayı küreselleşen dünya geleneksel misyonumuza bazı ek sorumluluklar yüklemiş ve mesuliyet alanımız daha da genişletmiştir. Bu ağır yükün altında ezilmemek ve sevgili peygamberimizin 3. bin yıldaki temsilcileri olarak haysiyetini muhafaza etmek için Allah ve Resulunun bizlere yüklediği ulvi sorumluluk islami düşünüşümüzün tebliğ ve irşat görevimizi temsil boyutuna getirmeyi gerektirmektedir. Zira hepinizin bildiği gibi peygamberlerin 3 önemli görevi vardır tebliğ, tebyin ve temsil. Tebliğ sorumluluk bilinci ile tebyin ilim ile temsil ise ancak amel ve ihlasla yerine getirilebilir.

Hiçbir düşünsel ekol peygamberlerin gerçek varislerini, yani ilim ehlini kendisine angaje edecek kadar büyük ve kuşatıcı olamaz. Bilmek mesuliyet ister. Ateşe atılacağını bile bile Hakkı söyletir insana. Burada eğitim gören arkadaşlarımız ümit ediyorum ki omuzlarına sadece bir memuriyetin sorumluluğunu değil aynı zamanda diclenin kıyısında kurdun telef edeceği kuzunun vebalini hisseden Hz. Ömer’in hassasiyetini de alan bir şuura sahip olacaklardır.

Hz. peygamberin vefatıyla birlikte onun nebevi sorumluluklarının tamamı varis edindiğini ilan ettiği alimlere yani nitelikli din görevlilerine intikal etmiştir. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz bu nebevi misyona sahip çıkan ve bu toplum için ahlaki erozyona karşı koyacak özgüveni kendilerinde bulacaktır. Toplumsal sapma ve bozulmanın din bilginlerinin dejenerasyonu ile doğru orantılı olduğunu ifade buyuran sevgili peygamberimiz alimleri toplumsal tezkiyenin ve ilahi rahmetin toplumda var oluşunun garantörü ilan etmiştir. Bu sebepledir ki Dini yüksek İhtisas Merkezlerinin misyonu Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde sadece müftü ve vaiz yetiştirmek değil dinimizi temel kaynaklardan öğrenip sosyal ilimlerden de yararlanarak insanlığa sunan, islam dinini temel kaynaklarından hareketle islam kültür mirasını anlayan anlamlandıran hizmet alanını ülkemizle sınırlamayıp kendisini tüm insanlığın hizmetine adayan islam alimleri bilginleri yetiştirmek olarak görülmelidir.” İfadlerini kullandı.

Daha sonra bir selamlama konuşması yapan İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise :

Bizim yapmamız gereken şeylerin başında temsil geliyor, yaşamak gerekiyor, sözde değil haysiyetimizle, kişiliğimizle, kimliğimizle davranışlarımızla en iyi şekilde örnek olmamız gerekiyor. Memleketimizde insanlar size bakacak bizlere bakacak ona göre islamı değerlendirecek. Siz düşerseniz ümmet düşer, neyi temsil ettiğimizi bilmek ve ona göre davranmak durumundayız. Eğer bunu yapabilirsek İslam adına, dinimizi yaşama adına ümmet olma adına temsiliyet adına çok şey başarmış oluruz.” dedi

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ise konuşmasında kursiyerlere başarılar diledi.

21. Dönem Açış Programa Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcıları Necmettin Nursaçan, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Sayın Dr. Abdulkadir Kabdan, Kayseri İl Müftüsü yusuf Akkuş, Erciyes üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, ilçe müftüleri, İhtisas merkezi eğitim görevlileri ve ihtisas kursiyerleri katıldı.